lördag 18 februari 2012

Ny eller förvärrad depression, ångest eller panik attacker av antidepressiv medicin!


NaturalNews.com har raporterat om en tonårsflicka i Missouri som hade fått förhöjd dos Prozac 2009, precis två veckor innan hon brutalt mördade en nioårig flicka med den enkla förklaringen:  "Att det var roligt.”
En psykiatriker sa att hon var påtagligt influerad av medicineringen när hon begick det här hemska mordet. Hon blev dömd till livstids fängelse. Det här är bara en av många tragiska historier där antidepressiva medel har varit involverade. Antidepressiva medel är farliga därför att de kan orsaka handlinar/tankar på mord och självmord, likväl som andra negativa påverkan och effekter, inklusive följande:
  • Agerar på farliga impulser
  • Agerar aggressivt eller våldsamt
  • Får ny eller förvärrad depression, ångest eller panik attacker
  • Upprördhetskänslor, rastlöshet, arg eller irriterad
  • Sömnsvårigheter
  • Koordinations problem eller muskelryckningar
  • Rusande hjärtslag, högt eller lågt blodtryck
  • Svettning eller feber
  • Kramper eller konvulsioner
  • Maniska perioder

OBS mitt tillägg!
När man har obehandlad struma, hypotyreos, hypertyreos, samt autoimmun reaktion i sköldkörteln - Hashimoto, äår många gånger symptomen: depression, ångest, panikattacker, panikångest, fobier och ökad OCD- tvångstankar, detta är på grund av att man har hormon obalans i kroppen. Många gånger missar läkare att ta prover på sköldkörteln och hormonnivåerna, vilket gör att många får utskrivet antidepressiva medel istället för tex Levaxin, Armour Thyroid, Nature Throid (naturliga sköldkörtelhormoner från grissköldkörtel) mfl.
Be din läkare att få ta prov på T4, T3 och TSH om du känner att du kanske går omkring med obehandlad sköldkörtelsjukdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar