fredag 15 mars 2013

Att STARTA och att FORTSÄTTA

Motivation är det som får dig att STARTA, Rutiner/Vanor är det som får dig att fortsätta.
Studera dig själv under en dag, för att se vilka vanor du har. Förvandla dem sedan till MEDVETNA VAL som kommer från ditt hjärta och inte bara slentrianmässigt görande.

Watch yourself during the day to see what your habits are. Transform them into Conscious Choices from the Heart!
Watch yourself during the day to see what your habits are. Transform them into Conscious Choices from the Heart!

More at the page Blissness, Health & Fasting:
http://www.facebook.com/pages/Blissness-Health-Fasting/283139355051290

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar